top of page

Update onder-steuning kabinet

''Nederland wordt hard geraakt door de wereldwijde uitbraak van COVID-19. Voor u als ondernemer kan dit grote gevolgen hebben. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws.''

Aanvullende inkomens ondersteuning

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

 

Waar kunnen (zelfstandige) ondernemers voor zichzelf een beroep op doen? 

Aanvullende inkomensondersteuning. Dit is een aanvullende tijdelijke uitkering voor levensonderhoud tot het sociaal minimum tot maximaal €1.050 of € 1500 netto per maand, afhankelijk van het inkomen en de gezinssamenstelling (dit kan dus ook lager uitvallen!). Deze vorm van inkomensondersteuning wordt voor een periode van maximaal 3 maanden verstrekt en hoeft u niet terug te betalen (gift) .

 

En/of een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.

 

Wie voert deze regeling uit?

Deze tijdelijke regeling voert de gemeente uit. Op dit moment werkt het Rijk de regeling landelijk verder uit. We verwachten dat het Rijk de regeling op korte termijn invoert. Gemeentes verzamelen wel alvast uw gegevens. 

 

Let op! Het kabinet doet een oproep aan zelfstandige ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling wanneer dat nodig is. Wilt u gebruik maken van de tijdelijke regeling en denkt u aan de onderstaande voorwaarden te voldoen? Neem dan contact op met uw eigen gemeente!

 

Wij vragen u dan ook naar de website van de gemeente te gaan waar u inwoner bent. Iedere gemeente heeft namelijk een ander plan van aanpak omtrent deze aanvulling.

 

Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden in elk geval:

 

 • U bent zelfstandig ondernemer en tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd

 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld en woont rechtmatig in Nederland

 • Uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;

 • U staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

 • U bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep

 • U vraagt de aanvullende inkomensondersteuning aan bij de gemeente waar u woont

 

Eenmalige tegemoetkoming €4.000

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

 

Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. De regeling staat open voor een specifieke groep ondernemers.

 

Voor wie?

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. Klik hier om te kijken of uw onderneming onder de getroffen sectoren valt.

 

Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Dit zijn de belangrijkste:

 

 • Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.

 • Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.

 • De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.

 • U geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.

 • Uw onderneming is niet failliet.

 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.

 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.

 

Klik hier voor alle voorwaarden.

 

Aanvragen: periode en proces

U heeft 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 16:30 uur t/m vrijdag 26 juni 17:00 uur. U kunt alleen online aanvragen.

 

Het afgelopen weekend was er storing bij het aanvragen van deze regeling, vandaar dat wij u nu pas informeren. Het aanvragen verloopt nog steeds niet optimaal! Bekijk hier het aanvraagproces.

Wij hebben de belangrijkste punten voor u uitgelicht. U kunt het hele artikel hier nalezen.

 

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

 

Vervanging van deeltijd-WW

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen.

 

Wie voert deze regeling uit?

Deze regeling wordt uitgevoerd door UWV, klik hier voor informatie vanuit het UWV.

 

Wanneer gaat deze regeling in?

De datum waarop de regeling ingaat, is nog niet bekend. Het UWV werkt eraan om de regeling zo snel mogelijk in te voeren. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van de datum waarop de regeling ingaat. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

 

Lees hier nog eens alle informatie na vanuit de Rijksoverheid.

Het is veel informatie, lees alle punten gerust nog een keer opnieuw. Indien u nog vragen heeft, neemt u dan contact met ons op. Wij vragen u wel om zoveel mogelijk zelf uw aanvragen in te dienen, maar geven graag antwoord op uw vragen. Wij hopen u zo weer voldoende geïnformeerd te hebben.

bottom of page