top of page

TVL Q4 2020

''Nederland wordt hard geraakt door de wereldwijde uitbraak van COVID-19. Voor u als ondernemer kan dit grote gevolgen hebben. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws.''

Interieur van Cafe

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)


Aanvragen TVL Q4 2020
U kunt vanaf medio november TVL aanvragen voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020 (TVL Q4 2020). Zoals vandaag bekend is gemaakt, komen daarbij alle bedrijfssectoren in aanmerking. Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt op basis van de SBI-code. Hierdoor kunnen meer ondernemers een beroep doen op de TVL.

Wie kan TVL aanvragen?
De TVL is voor alle mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Wel moeten ondernemers nog steeds aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Een bedrijf mag maximaal 250 medewerkers hebben en moet op 15 maart 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

  • Het bedrijf moet meer dan 30% omzetverlies hebben.

  • De vaste lasten moeten minimaal € 3.000 per 3 maanden zijn, volgens het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.

  • Daarnaast moet het bedrijf minstens één andere vestiging hebben dan het privéadres van de ondernemer. De uitzonderingen hierop zijn horecaondernemingen en ambulante handel, net als in de eerste periode van de TVL.

U kunt de TVL nog 3 keer aanvragen, telkens voor een periode van 3 maanden. Voor iedere periode moet u een nieuwe aanvraag doen. U kunt in elke periode voor het eerst de TVL aanvragen, ook als u de voorgaande periode geen aanvraag deed, of niet in aanmerking kwam.

Wijzigingen
De belangrijkste verschillen met de eerste subsidieperiode zijn:

  • Voor het vierde kwartaal van 2020 (TVL Q4 2020) komen mkb-ondernemers en zzp’ers met alle SBI-codes in aanmerking (eerder: alleen ondernemers met een SBI-code die voorkwam op een lijst met vastgestelde SBI-codes).

  • Een ondernemer moet minimaal € 3.000 vaste lasten hebben in 3 maanden (eerder: € 4.000 in 4 maanden).

  • Voor TVL Q4 2020 geldt nog de grens van minimaal 30% omzetverlies. Vanaf de derde periode gaat de grens van het omzetverlies in stappen omhoog.

  • De subsidie bedraagt minimaal € 750 en maximaal € 90.000 (eerder: minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000).

Horeca krijgt een aanvullende subsidie
Daarnaast is er besloten dat voor TVL Q4 2020 horecagelegenheden eenmalig een aanvullende subsidie krijgen. Dit bedrag komt bovenop de TVL-subsidie. Vanaf medio november kunnen gesloten horecagelegenheden de TVL aanvragen en komen ze direct ook in aanmerking voor de aanvullende subsidie.

Evenementenbranche krijgt een vast bedrag
Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen in het vierde kwartaal van 2020 een vast bedrag, op basis van hun TVL-subsidie in de zomermaanden. Deze aparte module wordt nog verder uitgewerkt en komt later beschikbaar.

Adviestool
De website www.rvo.nl/tvl biedt een Adviestool waarmee u kunt zien of u in aanmerking komt en welk bedrag u mogelijk kunt aanvragen. Deze Adviestool is zo spoedig mogelijk klaar voor het berekenen van de subsidie voor TVL Q4 2020. De tool moet worden uitgebreid met SBI-codes en de aanvullende horeca-subsidie wordt toegevoegd.

Wachten met aanvragen

Wij houden u op de hoogte wanneer de openstelling van TVL Q4 2020 definitief is.

Meer informatie
Heeft u vragen? Bekijk dan eerst de informatie op www.rvo.nl/tvl. Als u daarna nog vragen heeft stelt u deze via de live chat op dezelfde pagina. De rvo is ook telefonisch bereikbaar: 088 042 25 00. Informatie over andere regelingen staat op rijksoverheid.nl/financiele-regelingen.

 

bottom of page