top of page

Tozo 2

''Nederland wordt hard geraakt door de wereldwijde uitbraak van COVID-19. Voor u als ondernemer kan dit grote gevolgen hebben. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws.''

Laptop thuis

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zou eind mei 2020 aflopen. Maar de regeling krijgt een verlenging van 4 maanden. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt van 1 juni tot met 30 september 2020.

 

Tozo 2 heeft enkele aanpassingen ten opzichte van de huidige Tozo. Wat zijn de gewijzigde voorwaarden als ik Tozo 2 aanvraag?

  1. De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als u de aanvullende uitkering  levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2-uitkering levensonderhoud.

  2. Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat u moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal.

Waarom zijn de voorwaarden voor Tozo 2 gewijzigd ten opzichte van Tozo?

Naar verwachting kunnen meer zelfstandig ondernemers de komende maanden weer opstarten. Daarnaast wil het kabinet toewerken naar de situatie van na de noodmaatregelen. Daarom is voor deze overgangsfase gekeken naar aanpassing van de voorwaarden.

Krijgt u automatisch Tozo 2 als u al Tozo 1 heeft aangevraagd?

Nee. Als u een beroep wilt doen op Tozo 2, dan kunt u verlenging aanvragen in uw woongemeente. Gemeenten kunnen gebruikmaken van een verkort aanvraagformulier. U dient bij uw aanvraag de (geschatte) hoogte van de inkomens van uzelf en uw partner door te geven en aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie over de Tozo 2-aanvraagprocedure. 

Voor hoeveel maanden kunt u Tozo 2 aanvragen?

De uitkering levensonderhoud kan worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september. Heeft u bijvoorbeeld al een Tozo 1-uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kunt u een Tozo 2-uitkering aanvragen voor juli, augustus en september. Heeft u een Tozo 1-uitkering over de maanden juni, juli en augustus, dan heeft u alleen recht op een Tozo 2-uitkering over de maand september. 

Waar en wanneer doe ik een aanvraag?

Tozo 2.0 loopt van 1 juni tot met 30 september 2020. Je kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni. Heb je nog geen Tozo 1.0-uitkering? Dan kun je na 1 juni Tozo 2.0 aanvragen bij je woongemeente. Heb je al wel een Tozo 1.0-uitkering, dan kun je een verkorte aanvraag indienen bij jouw woongemeente. Houd de website van je gemeente in de gaten voor meer informatie.

bottom of page