Onze diensten

Welke diensten bieden wij aan?

Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

Aministratieve dienstverlening, daartoe kunnen worden gerekend het verzorgen van uw:

 • Boekhouding (bij de klant, of bij ons op kantoor);
 • Jaarrapporten zowel fiscaal als commercieel;
 • Maken van publicatierapporten voor de Kamer van Koophandel;
 • Salarisadministratie;
 • Opstellen van notules, overeenkomsten en arbeidscontracten.

Fiscale dienstverlening

 • Inkomstenbelasting digitaal;
 • Vennootschapsbelasting digitaal;
 • Omzetbelasting digitaal;
 • Loonaangifte digitaal;
 • Dividendbelasting;
 • Fiscale advisering en begeleiding;
 • Controles aanslagen en bezwaar en beroep aanslagen;
 • Het verlenen van assistentie bij controles;
 • Correspondentie met de belastingdienst en bedrijfsvereniging.

Bedrijfseconomische dienstverlening

 • Maand-, kwartaal-, en jaarprognoses;
 • Opstellen van prognoses en begrotingen en meerjarenplannen;
 • Opstellen van een ondernemingsplan voor startende ondernemers;
 • Advisering bij inschakelen van specialisten;
 • begeleiding / aanvraag financieringen;
 • bedrijfsopvolging;
 • begeleiding overnames;
 • advisering bij keuze rechtsvorm;
 • overige diensten.

Overig fiscaal/juridisch

 • Begeleiding overgang van éénmanszaak naar besloten vennootschap en terug