Voor welke werkzaamheden gaat het verlaagde btw-tarief voor onderhoud woningen niet gelden? 

 

14 september 2010.

Het verlaagde tarief is bijvoorbeeld niet van toepassing op:

  • glazenwassen;
  • aanleg en onderhoud van tuinen, ook het plaatsen van omheiningen;
  • het vervangen van gordijnen en zonwering;
  • het leggen en onderhouden van vloerbedekking en vloeren, met uitzondering van het onderhoud (houten) vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning;
  • de diensten van architecten die verricht worden te voorbereiding van de renovatie-/herstelwerkzaamheden;
  • sloopwerkzaamheden die niet in het kader van renovatie- en herstelwerkzaamheden plaatsvinden.

Het verlaagde tarief is van toepassing als de werkzaamheden zijn afgerond op of na 1 oktober 2010 en voor 1 juli 2011.
Als de werkzaamheden worden afgerond op of na 1 oktober 2010 en voor 1 juli 2001 is het verlaagde btw-tarief van toepassing op de arbeidscomponent van de gehele verbouwing of renovatie. Dus ook op de werkzaamheden die al voor 1 oktober 2010 zijn uitgevoerd.