Topdrukte inkeerregeling: fiscus rekent 24 miljoen euro af in zes weken

De afgelopen weken is het gebruik van de inkeerregeling fors toegenomen. In de laatste 6 weken meldden zich 121 belastingplichtigen die tot dusver probeerden geld buiten het zicht van de fiscus te houden. Zij moeten bijna 24 miljoen euro aan naheffing en rente betalen. De hoogste individuele aanslag bedroeg 3,9 miljoen euro. Bij een drietal anderen kwam de rekening op meer dan 1 miljoen euro uit. Het grootste aantal inkeerders (43) had een bankrekening in Zwitserland, op de voet gevolgd door BelgiŽ (27), met op de derde plaats Luxemburg (18). Hiermee komt het totaalbedrag dat de fiscus heeft opgehaald sinds de invoering van de inkeerregeling in 2001 op 181 miljoen euro.
Meer dan 20 inkeerders per dag
Het aantal inkeerders laat een sterke stijging zien in de laatste paar dagen. Nadat bekend werd dat onder andere Zwitserland, Liechtenstein, Luxemburg en Andorra hun bankgeheim gaan versoepelen, nam het aantal inkeerders plotseling sterk toe. Staatssecretaris De Jager van FinanciŽn gaf de FIOD-ECD opdracht om informatie uitwisseling met deze landen te starten. De afgelopen week leidde dit ertoe dat de fiscus op enkele dagen zelfs meer dan 20 meldingen van inkeerders binnenkreeg. Normaal gesproken melden zich gemiddeld 2 inkeerders op een dag. In totaal hebben nu ruim 5000 belastingplichtigen openheid van zaken gegeven.

Gebruik inkeerregeling voorkomt erger

Belastingplichtigen hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de inkeerregeling. Wie zich tijdig bij de Belastingdienst meldt en alsnog de verschuldigde belastingen betaalt, kan daarmee strafrechtelijke vervolging en een hoge boete voorkomen. De Belastingdienst heeft aanwijzingen dat nog enkele duizenden belastingplichtigen geld buiten het zicht van de fiscus proberen te houden.
Staatssecretaris De Jager verwacht dat het gebruik van de regeling de komende tijd populair blijft: “De meeste Nederlanders betalen keurig netjes hun belasting. Oůk belastingplichtigen die hun geld op een buitenlandse bankrekening hebben verstopt moeten overgaan tot het melden van tegoeden. Wie dat niet doet loopt het risico dat op een gegeven moment de Belastingdienst of de FIOD-ECD aan de deur staat. We krijgen steeds meer informatie beschikbaar over Nederlanders die hun geld via een buitenlandse rekening buiten het zicht van de fiscus proberen te houden.”