Spelregels voor vorming van een herinvesteringsreserve

Ondernemers die een bedrijfsmiddel met winst verkopen kunnen belastingheffing uitstellen door een herinvesteringsreserve te vormen. De boekwinst kan dan gedurende maximaal drie jaar worden gereserveerd voor de aankoop van een vervangend bedrijfsmiddel.

Bij de Rechtbank in Breda was de vraag aan de orde of bij de vorming van een herinvesteringsreserve moet worden uitgegaan van de bruto winst of van de winst die overblijft na aftrek van de gemaakte verkoopkosten, de netto winst. De Rechtbank besliste dat de netto winst bepalend is. In het berechte geval had een ondernemer vijf vakantiewoningen verkocht. Aan de verkoop waren kosten verbonden, te weten 55.692 euro. De ondernemer wilde een herinvesteringsreserve vormen zonder met deze kosten rekening te houden, maar de Rechtbank staat dit niet toe. Het netto-resultaat is bepalend voor de hoogte van de te vormen herinvesteringsreserve.

Geplaatst door: NOAB op 31 juli 2006