Invulformulieren:

Bij indiensttreding van een nieuwe werknemer moet het Model Opgaaf gegevens voor de loonheffingen worden ingevuld. U kunt het formulier (Model Opgaaf voor de loonheffingen), downloaden door erop te klikken. Vul het vervolgens in en stuur het naar ons toe.

Overige formulieren:

VAR-verklaring
Opgaaf startende ondernemer
Melding loonheffingen aanmelding werkgever
Rittenregistratie